Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Jabłonna

Logo - Urząd Gminy Jabłonna

Wójt Gminy Jabłonna na inspektora ochrony danych wyznaczył Pana Ryszarda Próchnickiego.

Dane kontaktowe:

Urząd Gminy Jabłonna

Jabłonna-Majątek 22

23-114 Jabłonna-Majątek

tel. 81 561-05-70

e-mail: iodug@jablonna.lubelskie.pl

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.